W.A. Mozart - La Clemenza di Tito - “Non piu di fiori” (Biel, Mar. 2018)

R. Wagner - Die Walküre - “Du bist der Lenz” (Biel, Mar. 2018)

R. Wagner - Wesendonck-Lieder - “Träume” (Brussels, Apr. 2014)